Neus Nuño Bermúdez

psicòloga col·legiada 17070

La teràpia és un procés on tant el pacient com el psicòleg treballem conjuntament per tal de definir uns objectius clars de treball i per posar en marxa les estratègies necessàries i conèixer les eines adients per afrontar les situacions que ens creen malestar.

La Psicoteràpia Integradora s'acosta a la persona i a la seva situació des de la comprensió de la seva subjectivitat, descobrint els significats personals i únics que per a cada persona tenen les seves experiències. La història de vida de cadascú i les seves vivències aniran conformant un món genuí de significats sense els quals no seria possible comprendre de forma completa i profunda la persona.

Entenem la persona com un tot, format pel seu cos, les seves emocions, els seus pensaments, els seus comportaments i les seves relacions. Totes aquestes parts de l'individu funcionen de manera conjunta en la seva interpretació de l'entorn.

La teràpia es basa en la identificació i el treball de les diferents creences, pensaments, emocions i conductes del client, promovent l'acceptació, el canvi i l'autoqüestionament.

Per la meva formació i experiència estic especialitzada en les següents àrees:

  • Transtorns d'ansietat i de l'estat d'ànim
  • Pors i fòbies
  • Trastorns de la Conducta Alimentària
  • Orientació en conflictes vitals i processos de dol
  • Habilitats socials i interpersonals
Neus Nuño Bermúdez