Neus Nuño Bermúdez

psicòloga col·legiada 17070

A part de la meva formació i experiència en la Psicologia Clínica, també treballo en l’àmbit de la docència i la recerca.

Actualment sóc professora associada a la Universitat de Barcelona (Grau en Psicologia) i consultora a la Universitat Oberta de Catalunya, on imparteixo les assignatures d’Història de la Psicologia i Psicologia del Llenguatge respectivament.

A part d’impartir docència la meva carrera investigadora s’ha centrat en el camp de la tecnologia adaptada a persones amb dependència, portant a terme diversos projectes vinculats a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Actualment el meu enfocament investigador s’encamina cap als mètodes d’ensenyament en infants, concretament cap a la metodologia per aprendre a llegir i l'estudi de tots els factors que hi correlacionen.

Algunes participacions a congressos:

Díaz M, Nuño N, Saez-Pons J, Pardo D, Angulo C. (2011). Building up child-robot relationship for therapeutic purposes. From initial attraction towards long-term social engagement. IEE International Workshop on Social Behavior Analysis 2011 in Ninth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition. Santa Barbara, CA.

Díaz M, Nuño N, Saez-Pons J, Pardo D, Angulo C (2011). Pet robots with social skills for satisfactory interaction with hospitalized children. Workshop on Learning for Human-Robot Interaction Modeling in Robotics: Science and Systems (RSS). Los Angeles, CA

Díaz M, Saez-Pons J, Nuño N, Angulo C (2010). Beyond novelty effect. Long-term children interaction based on social engagement. ROBOTCION, Jornadas de Robótica Social. Oviedo, Spain.

Naranjo A.B, Suárez C, Nuño N, Gonzalez E, Fínez S, Parra C, De la Higuera J.M (2010). Robotics for psycho-affective service applied to children health. XII Mediterranean Conference on medical and biological Engineering and Computing. Medicon 2010. Proceedings of the 7th ESBME. Grecia.

Díaz M, Casacuberta J, Nuño N, Berbegal J, Berbegal N (2010). Valoración de la usabilidad de plataformas tic para transacciones utilizadas por personas mayores. XI Congreso Internacional de Interacción Persona-ordenador. Interacción 2010. València

Díaz M, Casacuberta J, Nuño N, Berbegal J, Berbegal N (2010). Evaluación con usuarios finales durante el desarrollo de dos sistemas interactivos orientados a personas mayores. XI Congreso Internacional de Interacción Persona-ordenador. Interacción 2010. València

Parra N, Gassol M, Nuño N, Sánchez M, Turón M. Importancia de la edad sobre la percepción de la calidad de vida en población geriátrica hospitalizada (2006). XLVIII Congreso Nacional de Geriatría. Libro de comunicaciones del congreso. Pamplona.

Neus Nuño Bermúdez